• Visas ĀRSTU PRAKŠU ĒKĀ, Ēveles iela 6A Rīgā, praktizējošās ārstniecības iestādes nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši ārstniecības iestādes praktizēšanas profilam apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām LR:

1. Ēkas pirmajā stāvā ir pieejama tualetes telpa, kas piemērota personai ar funkcionāliem traucējumiem.

2. Ēkas pirmā stāva tualetē ir pieejams bērna pārtīšanas galds.

3. Ēkas pirmajā stāvā ir iespējams atstāt bērnu ratiņus drošā vietā.

4. Ēkas pirmajā un otrajā stāva ir plaši pieejamas sēdvietas, gaidot veselības pakalpojuma saņemšanu ēkā praktizējošās ārstniecības iestādēs.

Par jautājumiem, kas saistīti ar vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, griezties rakstveidā vai mutiski pie SIA KLĪNIKA MEDEORA valdes locekles SARMĪTES LEJNIECES vai galvenās administratores DINAS PAIDERES

 Pie klīnikas ēkas uz ārsta vizītes laiku ir iespēja novietot auto autostāvvietā, ja ir brīva vieta, izņemot pie klīnikas administratora atļauju, samaksājot 1.00 EUR klīnikas kasē.

 ĀRSTU PRAKŠU ĒKĀ, Ēveles iela 6A Rīgā, strādā ārstniecības iestādes:

 

 

 

 

  • SIA MEISSA
    reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, kods 0194-64516

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ambulatorā medicīniskā iestāde “Klīnika Medeora” nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt ārtsniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus pie sekojošiem speciālistiem, ārsts reimatologs, stomatologs, pēdu aprūpes speciālists, fizioterapeits un kosmetologs. Tuvākās ārstniecības iestādes, kur iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir Rīgas Dzemdību nams ( Miera iela 45 ), Rīgas 1 slimnīca ( Bruņinieku iela 5 ) un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca ( Duntes iela 22 ).